Kelimeler

Ara

alem kelimesinin anlamı

 • Ortam, çevre.
 • Bayrak.
 • Minare, kubbe, sancak direği gibi yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lâle
 • Eğlence.
 • Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey veya farklı davranış içinde bulunan kimse.
 • Duygu, düşünce, düş gücü.
 • Aynı konu ile ilgili kimseler veya bu kimselerin uğraşlannın bütünü.
 • Hayvan veya bitkilerin bütünü.
 • Durum ve şartlar.
 • Herkes, başkaları.
 • Yeryüzü ve gökyüzündeki nesnelerin oluşturduğu bütün, evren.
 • Dünya, cihan.