Kelimeler

Ara

alışmak kelimesinin anlamı

  • Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek.
  • Yadırgamaz duruma gelmek.
  • Uyar duruma gelmek, uygun gelmek, intibak etmek.
  • Sürekli ister olmak.
  • Bağlanmak, ısınmak.
  • Etkisini yitirmek.
  • Evcilleşmek, ehlîleşmek.
  • Tutuşmak, yanmaya başlamak.