Kelimeler

Ara

alüvyon kelimesinin anlamı

  • Akarsuların taşıyıp yığdıklan balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla kanşmasıyla oluşan yığın,