Kelimeler

Ara

ağa kelimesinin anlamı

  • Kırlık kesimde geniş topraklan olan, sözü geçen, varlıklı kimse.
  • Halk arasında sayılan ve sözü geçen erkeklere verilen san.
  • Büyük kardeş, ağabey.
  • Okur yazar olmayan yaşlıca kişilerin adlarıyla birlikte kullanılan san.
  • Osmanlı imparatorluğunda bazı kurulu şiarın başında bulunanlara verilen resmî san.