Kelimeler

Ara

açık kelimesinin anlamı

 • Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı.
 • Engelsiz.
 • Örtüsüz, çıplak.
 • Boş.
 • Görevlisi olmayan, boş (iş, görev), münhal.
 • Aralığı çok.
 • İşler dummda olan.
 • Kolay anlaşılır, vazıh.
 • Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen.
 • Her türlü düşünceyi hoşgörüyle karşı layabilen, etkisinde kalabilen.
 • (renk için) Koyu olmayan.
 • (kitap, resim, film için) Sevişme sahnelerini bütün çıplaklığıyla anlatan.
 • Kapalı olmayan (hava, iş yeri).
 • Belli bir yerin biraz uzağı.
 • Denizin kıyıdan uzakça olan yeri.
 • Doğru olarak, açıkça.
 • Bir ihtiyacın karşılanamaması durumu.