Kelimeler

Ara

Hristiyanlık kelimesinin anlamı

  • Hristiyan dini, İsevîlik, Nasranîlik.
  • Hristiyan dünyası.
  • Hristiyan olma durumu.