Kelimeler

Ara

Ce kelimesinin anlamı

  • Seryum'un kısaltması,
  • Türk alfabesinin üçüncü harfinin adı.
  • Kucak çocuklannı, bebekleri eğlendirmek için çıkarılan ses.