Kelimeler

Ara

şişe kelimesinin anlamı

  • Sıvıların, özellikle de içkilerin konulduğu camdan yapılmış, dar ağızlı uzun kap.
  • Gaz lâmbasında fitil çevresine konulan cam koruyucu.
  • Şişenin aldığı ölçüde.
  • Tavan tahtaları arasındaki açıklığı kapatmak için uzunluğuna çakılan çıta,
  • içinde çoğu kez zerk edilecek, sıvı durumda ilâç bulunan küçük veya büyük cam tüp.