Kelimeler

Ara

ıskarmoz kelimesinin anlamı

  • Gemilerin kaburgalannı oluşturan eğri ağaçların adı.
  • Kürek takmak için kayık ve sandalın yan kenanna dikine yerleştirilmiş ağaç çubuk.
  • Vücudu yuvarlak, uzunca, pullu, burnu sivri, küçük palamut boyunda bir balık (Sphyraena sphyraena).