Kelimeler

Ara

İÇ kelimesinin anlamı

 • Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dahil, dış karşıtı.
 • Oyuk olan veya oyuk sayılabilen şeylerin boşluğu.
 • Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta.
 • (toplu bir durumda bulunan) Kimse veya nesnelerin arasında bulunan kimse veya nesne.
 • Ten ile dış giysiler arası.
 • Kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm.
 • Pirinç, soğan ve baharatla hazırlanan, dolmalarda kullanılan karışım.
 • Mide, bağırsak, kann.
 • Akıl, gönül, irade gibi insanın manevî varlığını oluşturan şeylerden herhangi biri.
 • Bir ülkede, şehirde, toplulukta vb.de olan veya yapılan.
 • (somut kavramlarda) iki veya ikiden çok şeyde merkeze daha yakın olan.
 • İnsanın manevî varlığıyla ilgili olan.
 • Muhteva.
 • Değişik yemeklerde kullanılmak üzere et ile sebzelerin ince kıyımının kanştırılması ve yoğrulmasıyla