Kelimeler

Ara

özel kelimesinin anlamı

  • Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.
  • Bir kişiyi ilgilendiren veya kişiye ait olan, hususî, zatî.
  • Devlete değil, kişiye ait olan, hususî, resmî karşıtı.
  • Dikkatle değer, istisnaî.
  • Her zaman görülenden, olağandan farklı.