Kelimeler

Ara

ödlekçe kelimesinin anlamı

  • Ödleğe yaraşır (bir biçimde), ödlek gibi.