Kelimeler

Ara

öğrenci kelimesinin anlamı

  • Öğrenim görmek amacıyla herhangi bir öğretim kurumunda okuyan kimse, talebe, şakirt.
  • Bir bilim veya sanat yetkilisinin gözetimi ve yol göstericiliği altında belli bir konuda çalışan kimse.
  • Özel ders alan kimse.