Kelimeler

Ara

çökmek kelimesinin anlamı

 • (tortu) Dibe inmek.
 • Bulunduğu düzeyden aşağı inmek, çukurlaşmak.
 • Üzerinde bulunduğu yere yıkılmak.
 • Çömelmek.
 • Oturmak, birdenbire oturmak.
 • (deve, sığır vb. için) Olduğu yere oturmak.
 • (şakak, avurt vb. için) İçeri doğru girmek, çukurlaşmak.
 • İnerek kaplamak.
 • Sarsılıp dinçliğini yitirmek.
 • Son bulmak, yıkılıp dağılmak.
 • (duygu, durum vb.) Basmak, yayılmak.
 • Yoğun bir biçimde duymak.
 • (duygu, durum vb.) bastırmak, kaplamak,